U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het voorstel van decreet houdende het nemen van dringende maatregelen ter stimulering van de verwerking van dierlijke mest

1695 (2002-2003) nr. 6
Amendementen 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 en 39
Stand van zaken: