U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat de invoering van een richthuurprijs betreft

1964 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

2 december 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
12 juni 2004
Vervallen

Documenten

1964 (2003-2004) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid