U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

van de Vlaamse Regering
1960 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 december 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
11 december 2003
In behandeling in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming
29 januari 2004
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming (onder voorbehoud van indiening van advies van de Raad van State)
3 februari 2004
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
10 februari 2004
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
19 maart 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
10 juni 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)

Meer details

Verslaggevers
Flor Ory en Karlos Callens
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid