U bent hier

Amendement op het voorstel van decreet houdende het nemen van dringende maatregelen ter stimulering van de verwerking van dierlijke mest

van André Denys, Patrick Lachaert, Jacques Timmermans, Jacky Maes, Jos Bex en Johan Malcorps
1695 (2002-2003) nr. 4
Amendement nr. 22
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

13 november 2003
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1695 (2002-2003) nr. 1
1695 (2002-2003) nr. 2
1695 (2002-2003) nr. 5