U bent hier

Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

van het Rekenhof
16 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

26 november 2003
Vergadering verenigde commissies
  • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
  • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
16 december 2003
Plenaire vergadering
Op de agenda:
Beraadslaging
Beraadslaging
17 december 2003
Plenaire vergadering
Op de agenda:
Beraadslaging
Beraadslaging

Documenten