U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996

1800 (2002-2003) nr. 6
Amendementen 33, 34, 35 en 36
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

12 november 2003
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers