U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 november 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
  • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
  • Commissie voor Cultuur, Media en Sport
  • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
  • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
  • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
13 november 2003
In behandeling in
18 november 2003
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk XXV : Infrastructuur niet-hoger onderwijs Hoofdstuk XXVI : Volwassenenonderwijs Hoofdstuk XXVII : Hogescholen Hoofdstuk XXVIII : Universiteiten en aanverwante instellingen Hoofdstuk XXIX : Nascholing Hoofdstuk XXXV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk III : Schade aan het wegdek wegens gewichtsoverschrijding Hoofdstuk XXXII : Domeinen van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, zeewering en de dijken Hoofdstuk XXXIII : Energiefonds Hoofdstuk XXXV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk XVII : Onroerende voorheffing Hoofdstuk XVIII : Schenkingsrechten Hoofdstuk XIX : Successierechten Hoofdstuk XXXI : Woonrecht Doel Hoofdstuk XXXV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, toelichting door het Rekenhof en (eventueel) bespreking
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Hoofdstuk V : Gemeentefonds Hoofdstuk VI : Provinciefonds Hoofdstuk VII : Stedenfonds Hoofdstuk VIII : Stadsvernieuwingsprojecten (Bevoegdheden de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en stemming
20 november 2003
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk XII : Ecologisch fonds Hoofdstuk XIII : Bodemsanering Hoofdstuk XIV : Riviervisserij Hoofdstuk XV : Stookolietechnici Hoofdstuk XVI : Oppervlaktewater Hoofdstuk XXX : Minafonds (Bevoegdheden van de heer Ludo Sannen, Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk XXI : Economisch ondersteuningsbeleid Hoofdstuk XXII : VZW BAN VLAANDEREN Hoofdstuk XXIII : Bedrijventerreinen Hoofdstuk XXIV : Opleidingscheques (Bevoegdheden van mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk III : Schade aan het wegdek wegens gewichtsoverschrijding Hoofdstuk XXXII : Domeinen van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, zeewering en de dijken Hoofdstuk XXXIII : Energiefonds Hoofdstuk XXXV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk II : Gezondheid (Bevoegdheden van mevrouw Adelheid Byttebier, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen) Bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk XXV : Infrastructuur niet-hoger onderwijs Hoofdstuk XXVI : Volwassenenonderwijs Hoofdstuk XXVII : Hogescholen Hoofdstuk XXVIII : Universiteiten en aanverwante instellingen Hoofdstuk XXIX : Nascholing Hoofdstuk XXXV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) Verslaggever : N. Bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk XX : Leegstand bedrijfsruimten (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en eventueel stemming
25 november 2003
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk XVII : Onroerende voorheffing Hoofdstuk XVIII :Schenkingsrechten Hoofdstuk XIX : Successierechten Hoofdstuk XX : Leegstand van bedrijfsruimten Hoofdstuk XXXI :Woonrecht Doel Hoofdstuk XXXV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie) Benoeming van een verslaggever en bespreking
26 november 2003
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Hoofdstuk IX : Beeldende kunsten en musea Hoofdstuk X : Universitaire onderwijsgebouwen Hoofdstuk XI : Vererfpachting en eigendomsoverdracht (Bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken) Bespreking
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk III : Schade aan het wegdek wegens gewichtsoverschrijding Hoofdstuk XXXII : Domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, zeewering en de dijken Hoofdstuk XXXIII : Energiefonds Hoofdstuk XXXV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Voortzetting van de bespreking en stemming
27 november 2003
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk XVII : Onroerende voorheffing Hoofdstuk XVIII : Schenkingsrechten Hoofdstuk XIX : Successierechten Hoofdstuk XX : Leegstand van bedrijfsruimten Hoofdstuk XXXI : Woonrecht Doel Hoofdstuk XXXV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk XXI : Economisch ondersteuningsbeleid Hoofdstuk XXII : VZW BAN VLAANDEREN Hoofdstuk XXIII : Bedrijventerreinen Hoofdstuk XXIV : Opleidingscheques (Bevoegdheden van mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government) Bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk II : Gezondheid (Bevoegdheden van mevrouw Adelheid Byttebier, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen) Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda:
Hoofdstuk IX : Beeldende kunsten en musea Hoofdstuk X : Universitaire onderwijsgebouwen Hoofdstuk XI : Vererfpachting en eigendomsoverdracht (Bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken) Bespreking
(Bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken) Stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda:
Hoofdstuk IV : Toerisme Vlaanderen Hoofdstuk XXXIV : Beroepsopleiding (Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme) Bespreking
Hoofdstuk IV : Toerisme Vlaanderen Hoofdstuk XXI : Economisch ondersteuningsbeleid Hoofdstuk XXII : VZW BAN VLAANDEREN Hoofdstuk XXIII : Bedrijventerreinen Hoofdstuk XXIV : Opleidingscheques Hoofdstuk XXXIV : Beroepsopleiding (Bevoegdheden van mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, en van de heer Renaat Landuyt, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme) Stemming
2 december 2003
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Hoofdstuk V : Gemeentefonds Hoofdstuk VI : Provinciefonds Hoofdstuk VII : Stedenfonds Hoofdstuk VIII : Stadsvernieuwingsprojecten (Bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken) Voortzetting van de bespreking en stemming
4 december 2003
Aangenomen in
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk XVII : Onroerende voorheffing Hoofdstuk XVIII : Schenkingsrechten Hoofdstuk XIX : Successierechten Hoofdstuk XX : Leegstand van bedrijfsruimten Hoofdstuk XXXI : Woonrecht Doel Hoofdstuk XXXV : Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en stemming
19 december 2003
Bekrachtigd en afgekondigd
31 december 2003
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1948 (2003-2004) nr. 1
1948 (2003-2004) nr. 1-Addendum
1948 (2003-2004) nr. 1-Addendum I
1948 (2003-2004) nr. 2
1948 (2003-2004) nr. 6
1948 (2003-2004) nr. 8
1948 (2003-2004) nr. 9
1948 (2003-2004) nr. 10
1948 (2003-2004) nr. 11
1948 (2003-2004) nr. 12
1948 (2003-2004) nr. 13
1948 (2003-2004) nr. 14
1948 (2003-2004) nr. 15
1948 (2003-2004) nr. 16
1948 (2003-2004) nr. 17-Errata
1948 (2003-2004) nr. 18
1948 (2003-2004) nr. 21

Meer details

Verslaggevers
Jean-Paul Peuskens, Julien Demeulenaere, Marcel Logist, Thieu Boutsen, Jan Laurys, Frans De Cock, Guy Sols, Paul Wille, Erna Van Wauwe, Gilbert Van Baelen, Bob Verstraete, Veerle Declercq, Eddy Schuermans, Lucien Suykens en Cis Schepens
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid