U bent hier

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003. Tweede aanpassing

van de Vlaamse Regering, verslag door Julien Demeulenaere en Frans De Cock
1947 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 november 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
  • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
  • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
18 november 2003
In behandeling in
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk III : Hogescholen (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk II : Afvalstoffenheffing compensatie Hoofdstuk IV : Inwerkingtreding (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, toelichting door het Rekenhof en (eventueel) bespreking
20 november 2003
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk III : Hogescholen (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) Verslaggever : N. Bespreking en eventueel stemming
25 november 2003
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk II : Afvalstoffenheffing compensatie Hoofdstuk IV : Inwerkingtreding (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie) Benoeming van een verslaggever en bespreking
27 november 2003
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk II : Afvalstoffenheffing compensatie Hoofdstuk IV : Inwerkingtreding (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie) Voortzetting van de bespreking
4 december 2003
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk II : Afvalstoffenheffing compensatie Hoofdstuk IV : Inwerkingtreding (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie) Voortzetting van de bespreking en stemming
8 december 2003
Aangenomen in
16 december 2003
17 december 2003
19 december 2003
Bekrachtigd en afgekondigd
31 december 2003
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1947 (2003-2004) nr. 1
1947 (2003-2004) nr. 1-Addendum
1947 (2003-2004) nr. 1-Addendum I
1947 (2003-2004) nr. 4
1947 (2003-2004) nr. 5
1947 (2003-2004) nr. 6
1947 (2003-2004) nr. 8

Meer details

Verslaggevers
Julien Demeulenaere en Frans De Cock
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid