U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 4 november 2003 door mevrouw Riet Van Cleuvenbergen in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Adelheid Byttebier, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over het niet uitvoeren van aangegane engagementen door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden en de gevolgen hiervan voor de rechtszekerheid van initiatiefnemers in de welzijns- en gezondheidssector

van Riet Van Cleuvenbergen, Trees Merckx-Van Goey en Sonja Becq
1940 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

6 november 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
26 november 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1940 (2003-2004) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid