U bent hier

Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004. Toelichting per programma

van de Vlaamse Regering
13 (2003-2004) nr. 1-B
Tekst nog niet beschikbaar
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

27 oktober 2003
Toelichtingen ingediend
18 november 2003
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda:
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking.
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking.
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en (eventueel) bespreking
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en (eventueel) bespreking

Documenten

13 (2003-2004) nr. 1-A
13 (2003-2004) nr. 1-B
13 (2003-2004) nr. 1-B-Addendum