U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003. Tweede aanpassing

van de Vlaamse Regering
19 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 oktober 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
 • Commissie voor Cultuur, Media en Sport
 • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
 • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
12 november 2003
In behandeling in
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
18 november 2003
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda:
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en (eventueel) bespreking
19 november 2003
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en indicatieve stemming
20 november 2003
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende tweede aanpassing van de middelenbegroting en tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 - 20 (2003-2004) - Nr. 1 (onder voorbehoud van indiening) (Bevoegdheden van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Wonen, Media en Sport) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en indicatieve stemming
24 november 2003
25 november 2003
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
26 november 2003
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en eventueel indicatieve stemming
27 november 2003
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: Bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda:
Bespreking
(Bevoegdheden van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Wonen, Media en Sport, en van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken) Indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda:
Bespreking
(Bevoegdheden van mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, en van de heer Ludo Sannen, Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking) Indicatieve stemming
4 december 2003
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
16 december 2003
17 december 2003
19 december 2003
Bekrachtigd en afgekondigd
27 mei 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19 (2003-2004) nr. 1
19 (2003-2004) nr. 1-Bijlagen
19 (2003-2004) nr. 2
19 (2003-2004) nr. 4-A
19 (2003-2004) nr. 4-B
19 (2003-2004) nr. 4-C
19 (2003-2004) nr. 4-D
19 (2003-2004) nr. 4-E
19 (2003-2004) nr. 4-F
19 (2003-2004) nr. 4-G
19 (2003-2004) nr. 4-H
19 (2003-2004) nr. 4-I
19 (2003-2004) nr. 4-J
19 (2003-2004) nr. 4-K
19 (2003-2004) nr. 5
19 (2003-2004) nr. 6

Meer details

Verslaggevers
Jan Verfaillie, Patrick Lachaert, Brigitte Grouwels, Mieke Van Hecke, Lucien Suykens, Erna Van Wauwe, Julien Demeulenaere, Cis Schepens, Veerle Declercq, Eddy Schuermans, Bob Verstraete, Thieu Boutsen, Jan Laurys, Frans De Cock, Guy Sols, Paul Wille en André Moreau
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid