U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 21 oktober 2003 door de heer Chris Vandenbroeke in commissie gehouden interpellatie tot de heer Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering, over de gemeenschaps- en gewestaangelegenheden in het federaal regeerakkoord

van Chris Vandenbroeke en Luc Van den Brande
1892 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

22 oktober 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
12 november 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1892 (2003-2004) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid