U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 16 oktober 2003 door de heren Jos De Meyer en Kris Van Dijck in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, respectievelijk over besparingsmaatregelen bij de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs en over de investeringen in schoolinfrastructuur

van Julien Demeulenaere, André Van Nieuwkerke, Frans Ramon en Dirk De Cock
1878 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

16 oktober 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
5 november 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1878 (2003-2004) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid