U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 16 oktober 2003 door de heren Jos De Meyer en Kris Van Dijck in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, respectievelijk over besparingsmaatregelen bij de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs en over de investeringen in schoolinfrastructuur

van Jos De Meyer, Luc Martens, Veerle Heeren, Gilbert Vanleenhove en Kris Van Dijck
1877 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

16 oktober 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
5 november 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1877 (2003-2004) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid