U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen

van de Vlaamse Regering
1873 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 oktober 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
4 november 2003
In behandeling in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
12 november 2003
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
13 januari 2004
Aangenomen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
4 februari 2004
13 februari 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
29 maart 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)

Documenten

1873 (2003-2004) nr. 1
1873 (2003-2004) nr. 2
1873 (2003-2004) nr. 3

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Johan Malcorps
Materie
Gewestaangelegenheid