U bent hier

Verslag van de hoorzittingen over het voorstel van decreet houdende het nemen van dringende maatregelen ter stimulering van de verwerking van dierlijke mest

namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening, verslag door Jacques Devolder en Jef Van Looy
1695 (2002-2003) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

14 oktober 2003

Documenten

1695 (2002-2003) nr. 1
1695 (2002-2003) nr. 2
1695 (2002-2003) nr. 5

Meer details

Verslaggevers
Jacques Devolder en Jef Van Looy