U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 7 oktober 2003 door de heer Luk Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, over de aanstelling van een voorzitter van de raad van bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Handel, de werking ervan en de inbreng van de gewesten

van Stefaan Platteau, Peter De Ridder, Eloi Glorieux, Herman Lauwers en André Moreau
1857 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

9 oktober 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
22 oktober 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1857 (2003-2004) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid