U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de republiek Belarus, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 9 april 2002

van de Vlaamse Regering
1867 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 oktober 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
13 januari 2004
In behandeling in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Aangenomen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
19 maart 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
3 mei 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1867 (2003-2004) nr. 1
1867 (2003-2004) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Karim Van Overmeire
Materie
Gewestaangelegenheid