U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 7 oktober 2003 door de heer Chris Vandenbroeke in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over de kosteloosheid van het onderwijs

van Chris Vandenbroeke, Kris Van Dijck, Jan Loones, Jos De Meyer en Luc Martens
1853 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

8 oktober 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
22 oktober 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1853 (2003-2004) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid