U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 7 oktober 2003 door de heer Frans Wymeersch in commissie gehouden interpellatie tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, en tot de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Wonen, Media en Sport, over de uitholling van het tijdelijk bewoningsrecht in Doel en de houding terzake van de vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest binnen de maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid voor het Linkerscheldeoevergebied

van Dirk De Cock, Jos Stassen, Cis Schepens en Marcel Logist
1849 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

8 oktober 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
22 oktober 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1849 (2003-2004) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid