U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de democratische volksrepubliek Algerije, anderzijds, en de slotakte, ondertekend in Valencia op 22 april 2002

van de Vlaamse Regering
1838 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 oktober 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
4 november 2003
In behandeling in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Aangenomen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
19 november 2003
5 december 2003
Bekrachtigd en afgekondigd
21 januari 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1838 (2003-2004) nr. 1
1838 (2003-2004) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Johan Weyts
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid