U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Met redenen omklede motie tot besluit van de op 1 juli 2003 door de heren Luc Van den Brande en Karim Van Overmeire in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, respectievelijk over de verdediging van de Vlaamse eisen inzake erkenning van de constitutionele deelstaten door de Europese Unie, en over de wijze waarop de minister het Vlaams buitenlands beleid gestalte wil geven en over initiatieven om de kennis van het Nederlands bij de in Brussel gevestigde ambassades te vergroten

1783 (2002-2003) nr. 2
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

24 september 2003
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1783 (2002-2003) nr. 1
1783 (2002-2003) nr. 2