U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen

van Mieke Van Hecke, Norbert De Batselier, Sven Gatz, André Denys, Dirk Holemans en Bruno Tobback
1821 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 september 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
20 januari 2004
In behandeling in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
27 januari 2004
Aangenomen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
20 februari 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
15 maart 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1821 (2003-2004) nr. 1
1821 (2003-2004) nr. 2
1821 (2003-2004) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Guy Sols
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid