U bent hier

Voorstel van decreet houdende de verplichting tot het plaatsen van rookdetectoren in woongelegenheden (opschrift gewijzigd door de commissie : ... houdende het stimuleren van de beveiliging van woongelegenheden door rookmelders)

van Jan Van Duppen en Carlo Daelman
1798 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 juli 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
6 januari 2004
Behandeling in samenhang in commissie
27 januari 2004
24 maart 2004
1 april 2004
Aangenomen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
27 april 2004
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
28 april 2004
7 mei 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
28 juni 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1798 (2002-2003) nr. 1
1798 (2002-2003) nr. 2
1798 (2002-2003) nr. 4

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Dirk De Cock en Dominique Guns
Materie
Gewestaangelegenheid