U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Voorstel van resolutie van de heren Luc Van den Brande, Eric Van Rompuy, Ludwig Caluwé en Johan Sauwens en mevrouw Brigitte Grouwels betreffende het ontbreken van een Vlaams programma staatshervorming in het federaal regeerakkoord van 8 juli 2003 en de daaruit volgende noodzaak om een dialoog van gemeenschap tot gemeenschap tot stand te brengen

1791 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

8 juli 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
9 juli 2003
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
Voorstel spoedbehandeling verworpen
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
21 oktober 2003
In behandeling in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
2 december 2003
Aangenomen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
18 december 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Bespreking

Documenten

1791 (2002-2003) nr. 1
1791 (2002-2003) nr. 4

Meer details

Verslaggever