U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het voorstel van decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat de openbare verlichting betreft

1652 (2002-2003) nr. 4
Amendementen 2 en 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

7 juli 2003
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1652 (2002-2003) nr. 1
1652 (2002-2003) nr. 2
1652 (2002-2003) nr. 3
1652 (2002-2003) nr. 4
1652 (2002-2003) nr. 6
1652 (2002-2003) nr. 7