U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, wat de invoering van een inschakelingspremie voor publiekrechtelijke werkgevers betreft

van Ann De Martelaer, Jan Van Duppen, Koen Helsen, Jan Roegiers en Riet Van Cleuvenbergen
1770 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

26 juni 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
12 juni 2004
Vervallen

Documenten

1770 (2002-2003) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid