U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de euro inzake de verkeersbelasting

1655 (2002-2003) nr. 3
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

18 juni 2003
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1655 (2002-2003) nr. 1
1655 (2002-2003) nr. 2
1655 (2002-2003) nr. 3