U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 12 juni 2003 door mevrouw Riet Van Cleuvenbergen in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Adelheid Byttebier, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over het uitvoeren van engagementen die de minister bevoegd voor Welzijn is aangegaan naar aanleiding van het inburgeringsdecreet

van Riet Van Cleuvenbergen, Sonja Becq, Trees Merckx-Van Goey en Ingrid van Kessel
1757 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

16 juni 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
2 juli 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1757 (2002-2003) nr. 1
1757 (2002-2003) nr. 2

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid