U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen, verslag door Riet Van Cleuvenbergen en Jan Van Duppen
19-A (2002-2003) nr. 3-J
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

12 juni 2003
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

19-A (2002-2003) nr. 1-Bijlagen
19-A (2002-2003) nr. 1-Errata
19-A (2002-2003) nr. 3-A
19-A (2002-2003) nr. 3-B
19-A (2002-2003) nr. 3-C
19-A (2002-2003) nr. 3-D
19-A (2002-2003) nr. 3-E
19-A (2002-2003) nr. 3-F
19-A (2002-2003) nr. 3-G
19-A (2002-2003) nr. 3-H
19-A (2002-2003) nr. 3-I
19-A (2002-2003) nr. 3-J
19-A (2002-2003) nr. 3-K
19-A (2002-2003) nr. 4
19-A (2002-2003) nr. 5

Meer details