U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitgebracht door mevrouw Riet Van Cleuvenbergen en de heer Jan Van Duppen aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

19-A (2002-2003) nr. 3-J
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

12 juni 2003
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

19-A (2002-2003) nr. 1-Bijlagen
19-A (2002-2003) nr. 1-Errata
19-A (2002-2003) nr. 3-A
19-A (2002-2003) nr. 3-B
19-A (2002-2003) nr. 3-C
19-A (2002-2003) nr. 3-D
19-A (2002-2003) nr. 3-E
19-A (2002-2003) nr. 3-F
19-A (2002-2003) nr. 3-G
19-A (2002-2003) nr. 3-H
19-A (2002-2003) nr. 3-I
19-A (2002-2003) nr. 3-J
19-A (2002-2003) nr. 3-K
19-A (2002-2003) nr. 4
19-A (2002-2003) nr. 5

Meer details