U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg, wat een voorschottenregeling betreft

van Riet Van Cleuvenbergen, Sonja Becq, Ingrid van Kessel en Trees Merckx-Van Goey
1749 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

5 juni 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
12 juni 2004
Vervallen

Documenten

1749 (2002-2003) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid