U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten

van de Vlaamse Regering
1727 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 mei 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Media en Sport
2 oktober 2003
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Media en Sport
9 oktober 2003
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Media en Sport
12 november 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
21 november 2003
Bekrachtigd en afgekondigd
23 februari 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1727 (2002-2003) nr. 1
1727 (2002-2003) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid