U bent hier

Voorstel van decreet houdende de verplichting tot het plaatsen van optische rookdetectoren in nieuw te bouwen woongelegenheden

van Carl Decaluwe, Veerle Heeren, Jos De Meyer, Bart De Smet en Mark Van der Poorten
1726 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

15 mei 2003
Verstuurd naar de voorzitter
16 mei 2003
Te behandelen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
9 december 2003
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de indieners
6 januari 2004
Behandeling in samenhang in commissie
27 januari 2004
24 maart 2004
27 april 2004
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging

Documenten

1726 (2002-2003) nr. 1
1726 (2002-2003) nr. 2
1726 (2002-2003) nr. 3

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Dirk De Cock en Dominique Guns
Materie
Gewestaangelegenheid