U bent hier

Voorstel van decreet houdende het nemen van dringende maatregelen ter stimulering van de verwerking van dierlijke mest (opschrift gewijzigd door de commissie : ... houdende wijziging van het decreet van 21 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen)

van André Denys, Karlos Callens, Dominique Guns, Patrick Lachaert, Cis Schepens en Jul Van Aperen
1695 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 mei 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
1 juli 2003
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), het Centrum voor Landbouweconomie (CLE), Landbouwkrediet en diverse mestverwerkingsinitiatieven
7 juli 2003
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, Vlaams Agrarisch Centrum en de NV Danis
18 september 2003
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vereniging van Varkenshouders (VEVA), de NV Vilatca en Engineering De Wit (EDW)
2 oktober 2003
9 oktober 2003
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
23 oktober 2003
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
6 november 2003
13 november 2003
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
12 december 2003
Bekrachtigd en afgekondigd
23 januari 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1695 (2002-2003) nr. 1
1695 (2002-2003) nr. 2
1695 (2002-2003) nr. 5

Meer details

Verslaggevers
Jacques Devolder en Jef Van Looy
Materie
Gewestaangelegenheid