U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid betreft

1566 (2002-2003) nr. 6
Amendementen 10, 11, 12, 13, 14 en 15
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

29 april 2003
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1566 (2002-2003) nr. 1
1566 (2002-2003) nr. 3
1566 (2002-2003) nr. 4
1566 (2002-2003) nr. 5
1566 (2002-2003) nr. 6
1566 (2002-2003) nr. 7
1566 (2002-2003) nr. 8