U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, wat betreft de heffing ter bestrijding van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen (opschrift gewijzigd door de commissie : ... houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 en van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de bestrijding van de leegstand en verkrotting en onbewoonbaarheid van gebouwen en/of woningen)

1678 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 april 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
13 januari 2004
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de indiener
3 februari 2004
24 maart 2004
Behandeling in samenhang in commissie
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting door de indiener, bespreking en stemming
20 april 2004
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Aangenomen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
7 mei 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
5 augustus 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1678 (2002-2003) nr. 1
1678 (2002-2003) nr. 2
1678 (2002-2003) nr. 3
1678 (2002-2003) nr. 6
1678 (2002-2003) nr. 7

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Anny De Maght-Aelbrecht
Materie
Gewestaangelegenheid