U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 1 april 2003 door de heer Bart De Smet in commissie gehouden interpellatie tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, over het uitblijven van concrete maatregelen tot verdeling van de zogenaamde Eliagelden en de handelwijze van de Vlaamse regering in dit dossier

van Bart De Smet, Veerle Heeren, Johan De Roo, Jan Laurys en Carl Decaluwe
1653 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

2 april 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
23 april 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1653 (2002-2003) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid