U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat de wachtgevels van zonevreemde woningen betreft

van Paul Van Malderen, Gerald Kindermans, Erik Matthijs, Carl Decaluwe en Jan Laurys
1656 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

3 april 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
18 september 2003
Behandeling in samenhang in commissie
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
2 oktober 2003
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
9 oktober 2003
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
16 oktober 2003
Impliciet verworpen
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
12 november 2003
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging

Documenten

1656 (2002-2003) nr. 1
1656 (2002-2003) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid