U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst, wat betreft de bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden

van Dirk Holemans, Marino Keulen, Leo Peeters en Dirk De Cock, verslag door Mieke Van Hecke
1658 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 april 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
3 februari 2004
Behandeling in samenhang in commissie
Advies Raad van State gevraagd
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
5 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
23 maart 2004
Aangenomen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
27 april 2004
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
28 april 2004
7 mei 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
11 juni 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1658 (2002-2003) nr. 1
1658 (2002-2003) nr. 2
1658 (2002-2003) nr. 4
1658 (2002-2003) nr. 5

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Mieke Van Hecke
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid