U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van personeelsleden van Vlaamse overheidsdiensten die melding maken van onregelmatigheden of misbruiken binnen deze diensten (klokkenluiders)

van Dirk Holemans, Marino Keulen, Leo Peeters en Dirk De Cock
1659 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

3 april 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
3 februari 2004
Behandeling in samenhang in commissie
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
23 maart 2004
Aangenomen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
27 april 2004
Plenaire vergadering
Op de agenda: Bespreking
28 april 2004

Documenten

1659 (2002-2003) nr. 1
1659 (2002-2003) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid