U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 27 maart 2003 door de heer Felix Strackx in commissie gehouden interpellatie tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegeheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, tot de heer Renaat Landuyt, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, en tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, over de crisis in de Vlaamse populaire-muziekindustrie

van Felix Strackx, Niki De Gryze en Wilfried Aers
1646 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

28 maart 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
23 april 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1646 (2002-2003) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid