U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 27 maart 2003 : 1° door mevrouw Brigitte Grouwels in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over een eventuele versoepeling van de absolute inschrijvingsplicht, ingeschreven in het gelijkekansendecreet, voor Nederlandstalige scholen uit Brussel ; 2° door de heer Dominiek Lootens-Stael in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over de berichtgeving inzake de kwantitatieve evolutie van het Brussels Nederlandstalig onderwijs enerzijds en de kwalitatieve evolutie van dat onderwijs anderzijds ; 3° door de heer Kris Van Dijck in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over de knelpunten inzake de implementatie van het gelijke-onderwijskansendecreet I

van André Van Nieuwkerke, Frans Ramon, Dirk De Cock en Sven Gatz
1641 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

27 maart 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
23 april 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1641 (2002-2003) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid