U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk

van Niki De Gryze, Hilde De Lobel en Wilfried Aers
1501 (2002-2003) nr. 8
Amendement nr. 122
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

27 maart 2003
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk