U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, wat de 100%-verwerkingsplicht betreft

van Jef Van Looy, Erik Matthijs, Jos De Meyer, Gerald Kindermans, Jan Laurys en Gisèle Gardeyn-Debever
1643 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

28 maart 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
8 mei 2003
Behandeling in samenhang in commissie
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
1 juli 2003
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), het Centrum voor Landbouweconomie (CLE), Landbouwkrediet en diverse mestverwerkingsinitiatieven
7 juli 2003
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, Vlaams Agrarisch Centrum en de NV Danis
18 september 2003
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vereniging van Varkenshouders (VEVA), de NV Vilatca en Engineering De Wit (EDW)
2 oktober 2003
9 oktober 2003
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
23 oktober 2003
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
6 november 2003
13 november 2003
Impliciet verworpen
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming

Documenten

1643 (2002-2003) nr. 1
1643 (2002-2003) nr. 2
1643 (2002-2003) nr. 4

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid