U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het voorstel van decreet houdende regeling van herstelmaatregelen voor de Vlaamse paardenwedrennen, houdende machtiging van de Vlaamse regering om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen" en houdende wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

van André Denys, Erik Matthijs, Chris Vandenbroeke en Cis Schepens
1462 (2002-2003) nr. 4
Amendement nr. 21
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

26 maart 2003
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1462 (2002-2003) nr. 1
1462 (2002-2003) nr. 3
1462 (2002-2003) nr. 4
1462 (2002-2003) nr. 7
1462 (2002-2003) nr. 8
1462 (2002-2003) nr. 11