U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen, wat de taalregeling in het hoger onderwijs betreft, over het voorstel van resolutie betreffende de implementatie van de Sorbonne- en Bolognaverklaring, over het voorstel van resolutie betreffende het gebruik van Nederlandstalige graden voor het hoger onderwijs en over het voorstel van resolutie betreffende het gebruik van het Engels in het hoger onderwijs

namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid, verslag door Gilbert Van Baelen en Luc Martens
1571 (2002-2003) nr. 6
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

25 maart 2003
Verslag (pdf) ingediend

Meer details

Verslaggevers
Gilbert Van Baelen en Luc Martens