U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 13 maart 2003 door mevrouw Trees Merckx-Van Goey in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, over de interpretatiemogelijkheden van de nieuwe federale drugswet en de resultaten van een recent onderzoek naar de gevolgen van cannabisgebruik op jonge leeftijd

van Trees Merckx-Van Goey, Sonja Becq, Ingrid van Kessel en Riet Van Cleuvenbergen
1615 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

17 maart 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
26 maart 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1615 (2002-2003) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid