U bent hier

Samenstelling van de kabinetten van de Vlaamse ministers Rapport van de Vlaamse regering tot uitvoering van het protocol van 17 april 2001 tussen het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering betreffende de jaarlijkse rapportering over de samenstelling van de kabinetten van de Vlaamse ministers. Toestand op 31 december 2002

van de Vlaamse Regering
35 (2002-2003) nr. 1

Procedureverloop

11 maart 2003
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
29 april 2003
In behandeling in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Afgehandeld in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking

Documenten

35 (2002-2003) nr. 1
35 (2002-2003) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Leo Peeters
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid