U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet houdende regeling van herstelmaatregelen voor de Vlaamse paardenwedrennen, houdende machtiging van de Vlaamse regering om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen" en houdende wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Erik Matthijs
1462 (2002-2003) nr. 3
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

7 maart 2003
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1462 (2002-2003) nr. 1
1462 (2002-2003) nr. 3
1462 (2002-2003) nr. 4
1462 (2002-2003) nr. 7
1462 (2002-2003) nr. 8
1462 (2002-2003) nr. 11

Meer details

Verslaggever
Erik Matthijs