U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 27 februari 2003 door de heer Kris Van Dijck in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over het lesgeven in zogenaamde containerklassen en de wachtlijsten bij de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs

van Kris Van Dijck, Chris Vandenbroeke en Jos De Meyer
1602 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

28 februari 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
19 maart 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1602 (2002-2003) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid